㊙️2024頭頓飯店訂房終極指南:20間最新星級酒店與旅館住宿

愛旅誌蒐集與建立越南頭頓市最新開業的住宿選擇清單,包括:星級酒店、平價旅館、服務式公寓、青年旅館與民宿等各式住宿選擇,可依自己的觀光或商務旅行需求,進一步以星級評等、住宿類型與開幕年份進行篩選與快速搜尋,訂房前建議先快速瀏覽訂房網站上真實的房客評價,挑選符合需求的訂房目標。

頭頓最新開幕的住宿選擇

住宿名稱英文名稱房價查詢住宿地址
Holiday Inn Resort Ho Tram Beach4.55022021HotelHoliday Inn Resort Ho Tram Beachagoda優惠房價查詢25773171HO TRAM STRIP, PHUOC THUAN XUYEN MOC BA RIAhttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/25414751/0/f03f9f656818ecbbd92069c2a30be25e.jpghttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/25773171/-1/e85ffc3dd6106d55aee10cd761869672.jpghttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/25414751/0/1f4d36a314f73966c805af83314f3bb8.jpg
Parami Ho Tram Resort4572021ResortParami Ho Tram Resortagoda優惠房價查詢20659069Coastal Road, Ho Tram Hamlet, Phuoc Thuan Commune, Xuyen Moc District, Ba Ria - Vung Tau Provincehttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/20659069/-1/cde3baac4857da0a4833b004dff9cbe6.png?s=312x?ca=22&ce=0https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/206/20659069/20659069_20121110220093611074.png?s=312x?ca=16&ce=1https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/206/20659069/20659069_20121110200093611062.png?s=312x?ca=16&ce=1
Ocean Light3142021Serviced apartment, Serviced apartmentOcean Lightagoda優惠房價查詢22670473No. 17 Ho Quy Lyhttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/226/22670473/22670473_21030314240095254606.jpg
Nguyen Khang hotel2222021HotelNguyen Khang hotelagoda優惠房價查詢2604683844 La Văn Cầu, Street, Ward, Bà Rịahttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/26046838/-1/23b67d70b3daced8935df5ef0878dccf.jpghttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/26046838/-1/23b67d70b3daced8935df5ef0878dccf.jpghttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/26046838/-1/254ba4e1f750d88cfe7f2f010cdcb4a2.jpg
The Cap Hotel4.52172020HotelThe Cap Hotelagoda優惠房價查詢1629682101 Thi Sach,Ward Thang Tam, Vung Tau City, BRVThttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/16296821/-1/cad81cff62dac730ae6da3d1353204f7.jpghttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/16296821/-1/24980e77186beaeaa9d9f526b4649c1d.jpghttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/16296821/-1/1b2d93679230e1b72dd4301c101cb97a.jpg
Fusion Suites Vung Tau41702020HotelFusion Suites Vung Tauagoda優惠房價查詢1153428102 Truong Cong Dinhhttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/11534281/-1/7d52c54cbc304d691baf1d690ff411b6.jpghttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/11534281/-1/15658621d35cc1d9659b0d536002230b.jpghttps://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/11534281/-1/0b4b78be36166af35fd65a7176ed60c6.jpg
SK LEGEND VUNG TAU HOTEL3402020HotelSK LEGEND VUNG TAU HOTELagoda優惠房價查詢16539278No. 184, Hoang Hoa Tham Street, Ward 2, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnamhttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/16539278/-1/172f81b200ac85969ac9af1260020c56.jpghttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/16539278/-1/77ba978da9e195b7db4713779db6b9e2.jpghttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/16539278/-1/89545b79a132c4581d4f59875874938e.jpg
Hoai Thu Hotel3372020HotelHoai Thu Hotelagoda優惠房價查詢2158578445/16B Thuy Van Street, Ward 2https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/21585784/-1/15ac438ceb1c497f4ac4a1512de4b357.jpghttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/21585784/-1/80b611ff723d7f3bbed8c61b8933a546.jpghttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/21585784/-1/a466b53a1909f701408b3327f8546b87.jpg
La Castle Hotel2.53520202020HotelLa Castle Hotelagoda優惠房價查詢1375392781/09 Thuy Vanhttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/137/13753927/13753927_20050714410090259145.jpghttps://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/137/13753927/13753927_20050714500090259298.jpghttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/137/13753927/13753927_20050714410090259148.jpg
Gianni 2 Hotel1182020HotelGianni 2 Hotelagoda優惠房價查詢28347266H6 Phan Huy Chu, Ward 2, Vung Tau Cityhttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/28347266/-1/5057c997775626a60cf46d624ae0cb81.jpghttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/28347266/-1/fa531f4b8d1e52a97768eeffa593d9c1.jpghttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/28347266/-1/f85f48fbaeee214b60d83dc13e1b59f3.jpg
An Binh Hotel1172020HotelAn Binh Hotelagoda優惠房價查詢25135681C9, A Chau Zone, Phan Huy Chu Street, Ward 2https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/25135681/-1/62cda5939b5a7bd72d49bc46fb44974c.jpghttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/25135681/-1/333ce80eb944eb02d6a9d9c097dd41fd.jpghttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/25135681/-1/5cbad4980cd3bc72bd375732bcb9f9c4.jpg
Marina Bay Vung Tau Resort & Spa51002019ResortMarina Bay Vung Tau Resort & Spaagoda優惠房價查詢6944885Trần Phúhttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/6944885/-1/56a124fceefae4e3dbc0583841c19b09.jpghttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/694/6944885/6944885_19042614070074071969.jpghttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/694/6944885/6944885_19042617170074079903.jpg
KHOA VAN HOTEL5202019HotelKHOA VAN HOTELagoda優惠房價查詢20099581K11 Phan Huy Íchhttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/20099581/-1/12b2cdff948bbde3632ee4267a3c4b77.jpghttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/20099581/-1/6efce5f1eb71ca93f891314b0df25be6.jpghttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/20099581/0/d62b3caf4326819f4574fd22e68ead9a.jpg
Vung Tau RiVa Hotel4792019HotelVung Tau RiVa Hotelagoda優惠房價查詢688697603-05 Thuy Van, Phuong 2https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/6886976/-1/36d965eec259a277d5482cf29762fa86.jpghttps://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/688/6886976/6886976_19071915260078275129.jpghttps://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/6886976/-1/5ff458f411ce1bd1b303bd87b0050b53.jpg
ibis Styles Vung Tau325020192019Hotelibis Styles Vung Tauagoda優惠房價查詢11024791117 Thuy Van Thang Tam Wardhttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/12548934/0/eefe61c9f20279c63de254aa35c2731c.jpghttps://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/11024791/-1/411ac70694f1d832761f4c9fadbf5190.jpghttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/11024791/-1/88c4087dc69f3688eb93b6c9ae663fef.jpg
Annata Hotel Vung Tau38020192019HotelAnnata Hotel Vung Tauagoda優惠房價查詢7394456165 Thuy Van, Thang Tamhttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/7394456/-1/60ff00638b8eda0684c7e2ca4c47d730.png?s=312x?ca=10&ce=1https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/7394456/-1/a3f79d3b9ff31f6df5ff2fef9ffcba7c.jpghttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/7394456/-1/b5869d0f40563b75e80f14347adc0ae9.png?s=312x
MERMAID SEASIDE HOTEL3642019HotelMERMAID SEASIDE HOTELagoda優惠房價查詢9754263164 Tran Phu Street,Ward 5, Vung Tau Cityhttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/9754263/-1/02b2577d6492b4337dc6aba88749797d.jpghttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/975/9754263/9754263_19122615330086425323.jpghttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/975/9754263/9754263_19091910360081088520.jpg
Sun Beach Hotel3252019HotelSun Beach Hotelagoda優惠房價查詢7482296i1 Thai Van Lung, Phuong 2, Vung Tau City, Viet Namhttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/7482296/-1/ca564844d3053b4bdd98062769925e8e.jpghttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/748/7482296/7482296_19060106020074864485.jpghttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/748/7482296/7482296_19060105580074864464.jpg
Hong Hai 2 Hotel24820192019HotelHong Hai 2 Hotelagoda優惠房價查詢7394532154C Hoang Hoa Tham, Ward 2, TP. Vung Tauhttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/7394532/-1/0cc84392266e3ef878949f025ebe3149.jpghttps://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/7394532/-1/08c6c50cee34225830a88b2220d58bc0.jpghttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/739/7394532/7394532_19051517290074512259.jpg
Bamboo Hotel2232019HotelBamboo Hotelagoda優惠房價查詢13541849598 Duong Nguyen An Ninh, Phuong nguyen An Ninh, Thanh Pho Vung Tauhttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/13541849/-1/d98985d1d9d6df9375ae5e764917ebb1.jpghttps://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/13541849/-1/d0bd755fdd052af8198c5e6c0839f8be.jpghttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/13541849/-1/16b5e37b1b477722bbabf22d62fd9ca4.jpg
Nguyen Trung Hotel & Apartment21620192020HotelNguyen Trung Hotel & Apartmentagoda優惠房價查詢9966374H12 Phan Huy Chu Street, Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau, Vietnamhttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/9966374/-1/cb7f972a05d0ea558b0b541aece072be.jpghttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/9966374/-1/8c687386201a45a157c77fdbb32358a8.jpghttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/9966374/-1/fba35ccf7ad7b5961a6cd50e2b24f64c.jpg
Ann Hotel and Apartment11720192019HotelAnn Hotel and Apartmentagoda優惠房價查詢25893386Lot L3, Asian Area, Phan Huy Chu Street, Ward 2, Vung Tau City, Ba Ria-Vung Tau Province,78000https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/25893386/-1/0ef7a00122930a44dce79b47ac93ed76.jpghttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/25893386/-1/95639193c7ec335d451cdb3aae8b6605.jpghttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/25893386/-1/b310141a2bc89cbf302489e755c9cce7.jpg
Nhat Thu Hotel & Apartment1162019HotelNhat Thu Hotel & Apartmentagoda優惠房價查詢17248214H40, Bau Sen 2 Street, Á Châu Residence, Ward 2https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/17248214/-1/8e8afb97c7ba87cdbdd2a976f3f33d9d.jpghttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/17248214/-1/6a5f78c6f5ba443b865791d98094414d.jpghttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/17248214/-1/e329f321742cf144373767796b89e935.jpg
Chau Tran Hotel.1162019HotelChau Tran Hotel.agoda優惠房價查詢2607375751 La Van Cau Street, Thang Tam Ward, Vung Tau,https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/26073757/-1/e6033d51250a3ebd7213f833b4e78166.jpghttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/26073757/-1/e3d4f4f2bf4c9b3ff06130379315e0af.jpghttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/26073757/-1/b3bf49d194ef2c7cdd8b52cf85e898b2.jpg
BALI Motel Vung Tau1102019HotelBALI Motel Vung Tauagoda優惠房價查詢113025131/2 Nguyen Traihttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/11302513/-1/2c17fba2b5cd9b632943edc54c8aeb10.jpghttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/113/11302513/11302513_19122416140086331035.jpg
Brighton Boutique Hotel0620192019HotelBrighton Boutique Hotelagoda優惠房價查詢7527255Block B, Tan Thanh Mallhttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/752/7527255/7527255_19060419540074966933.jpghttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/752/7527255/7527255_19060419220074966372.jpghttps://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/752/7527255/7527255_19060419540074966934.jpg
SUNDAY Homestay Vung Tau02019HomestaySUNDAY Homestay Vung Tauagoda優惠房價查詢26957000268 Trần Phú
Lan Rung Phuoc Hai Resort and Spa437020182020ResortLan Rung Phuoc Hai Resort and Spaagoda優惠房價查詢441026844a Roadway, Phuoc Hai Town, Dat Do Dist, Ba Ria Vung Tau Province, Viet Namhttps://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/4410268/-1/cfffc50a29f64efc8f96f5f23cbd0a7e.jpghttps://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/4410268/-1/1e8d0b4e0d8beeb9b8d2b2e43739de1d.jpghttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/4410268/-1/c415a19c1f6466b947aa7da8d6040082.jpg
LongHai Channel Beach Resort3.5322018ResortLongHai Channel Beach Resortagoda優惠房價查詢497137544A Long Hai - Long Dien - Ba Ria Vung Tauhttps://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/497/4971375/4971375_18070616250066697580.jpghttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/497/4971375/4971375_18051221350065384561.jpghttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/497/4971375/4971375_18070616340066697818.jpg
Nolis Hotel3632018HotelNolis Hotelagoda優惠房價查詢637737919 Thuy Vanhttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/637/6377379/6377379_19010719460071140304.jpghttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/637/6377379/6377379_19010713580071127088.jpghttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/637/6377379/6377379_19010719460071140302.jpg
Summer Hotel Vung Tau34520182018HotelSummer Hotel Vung Tauagoda優惠房價查詢491515145/18 Thuy Van Phuong 2https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/491/4915151/4915151_18042615130065086819.jpghttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/491/4915151/4915151_18042614390065085707.jpghttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/4915151/-1/48da0c3f601cc33f6baa47f735b8d5e8.jpg
QUANG ANH HOTEL3412018HotelQUANG ANH HOTELagoda優惠房價查詢5348435D15-16 khu biet thu Ngoc Tuoc 2, Duong Nguyen Huu Tien, Phuong 8 THanh pho Vung Tau Viet Namhttps://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/5348435/-1/5a0b798772f91544aa667c4ee6e6fd73.png?s=312x?ca=26&ce=0https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/5348435/-1/a379ffb32d1f94effa3de959808559cf.jpghttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/5348435/-1/f29434d63c704014311c762214fe4a1e.jpg
Ocean pearl Villa3122018Ocean pearl Villaagoda優惠房價查詢4864211A 3, Thuy Duong 3 street, Long Cung beach, ward 10, Vung tauhttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/4864211/-1/9b7a3f38dfbd20264e2c9302510b00ab.jpghttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/486/4864211/4864211_18041913570063921739.jpghttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/4864211/-1/63ec01939555c953899012015ec2a41f.jpg
NOVENA HOTEL2.53220182018HotelNOVENA HOTELagoda優惠房價查詢5056732302 Phan chu Trinh Street, Ward 2, Vung Tau City, Viet Namhttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/5056732/-1/4f3af984470df469c92d58196cc2b2f5.jpghttps://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/5056732/-1/e5f3255e7d7761191476a1d3fc897039.jpghttps://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/5056732/-1/01a43448e05f0e86fc94a65831e15619.jpg
Joi Hotel2512018HotelJoi Hotelagoda優惠房價查詢4911388Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịahttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/4911388/-1/050b7dcdb9974d68885ab3456e2bd244.png?s=312x?ca=26&ce=0https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/4911388/-1/339a73cc31d25e552154735541ce77e7.jpghttps://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/4911388/-1/1d4ddc33ebdfe920d037be1d43875c14.jpg
Happy Forest Hotel23020182018HotelHappy Forest Hotelagoda優惠房價查詢654547110 Tran Phu, Ward 1https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/6545471/-1/1afa08aca297e53b643f1ad92f4c17bb.jpghttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/654/6545471/6545471_19062911520076890935.jpghttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/6545471/-1/450267f8080de05eb2e1e1a733cbccd0.jpg
Huong Giang Hotel Vung Tau2202018HotelHuong Giang Hotel Vung Tauagoda優惠房價查詢493742981/7/16 Thuy Van,Phuong 2,TP Vung Tauhttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/493/4937429/4937429_18042418350065051727.jpghttps://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/493/4937429/4937429_18042417050065049381.jpghttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/4937429/-1/0737dbce61aa95281d88bcad16394de9.jpg
Anthony Hotel21920182019HotelAnthony Hotelagoda優惠房價查詢12185796I43 Phan Huy Ich Street, Ward 2, Vung Tauhttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/12185796/-1/d65f12d61cd3cd0069f5a19e1c4c6557.jpghttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/12185796/-1/5332b6a829dc9e6d7e378e023199e98e.jpghttps://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/12185796/-1/9a02ec2a4a0b86ce99d54289d2495fd0.jpg
Lighthouse Hotel Vung Tau1.51420182018HotelLighthouse Hotel Vung Tauagoda優惠房價查詢588161345/29 Thuy Van Streethttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/5881613/-1/364a2b2d55f0ba00ccc084548a3888dc.jpghttps://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/588/5881613/5881613_18101611470068511016.jpghttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/588/5881613/5881613_18101611460068510978.jpg
Hung Binh Hotel12520182018HotelHung Binh Hotelagoda優惠房價查詢7418887156C Hoang Hoa Thamhttps://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/7418887/-1/2e3816fa8aeaec91ee1022bb6606da45.jpghttps://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/741/7418887/7418887_19052018030074618093.jpghttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/741/7418887/7418887_19052018040074618101.jpg
Ninh Giang Hotel0212018HotelNinh Giang Hotelagoda優惠房價查詢21948610212C Phan Chu Trinh Street, ward 2https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/21948610/-1/a8a39fbd8cdfe6b69726da696a8919dd.jpghttps://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/21948610/-1/f453f60be5799785bda992ba1e279878.jpghttps://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/21948610/-1/411b730ff3d47c05adf505b43d49d4e8.jpg

頭頓最新星級酒店與旅館總覽地圖

文章對你有幫助嗎?

喜歡文章的話…

歡迎追蹤我們的動態!

遺憾文章未能幫助你!

請提供建議給我們

Follow Us On Instagram

最新文章推薦閱讀

關於愛旅誌二三事

網路訂房問答精選

聯絡我們

Name
Email
Message
已成功寄信聯絡愛旅誌!
送信失敗,請重新檢查欄位資料是否齊全!

最優惠的預訂平台

使用線上酒店、機票與車票預訂平台,享有保證最低價、免費取消、累積點數等優惠。

最實用的行程預訂

完成訂房後,善用 kkday/klook 線上預訂平台,行前打造自己的專屬行程。

景點門票
觀光行程
戶外活動
交通票卷
景點門票
套裝行程
在地體驗
住宿專案
返回頂端